Kelimeler: rast

Rast kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yusuf gocuğuna bürünmüş, hızlı adımlarla AşağıV.ırşıdan geçerken Hacı Eteme rast geldi.


2. Bu Kaymakam sütü temiz bir insana benzemez ama, bu sefer bir iyi tarafına rast geldi herhalde!


3. Yusuf, bunların Çineli olduğunu öğrenince bir akrabasına rast gelmiş, Aydın ve Nazilli taraflarına dönmüş gibi oldu.


4. Çünkü altı seneden beri kendisi gibi konuşan birine rast gelmemişti ve bu zeytin amelesinin kendisi gibi konuşacağına dair içinde müphem bir kanaat vardı.