Kelimeler: rastgele

Rastgele kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Odanın rastgele iki köşesine birer kurşun daha sıktı.


2. En kuvvetli sandığı bir sözüne verilen rastgele bir cevap, onu susturmaya yeterdi.


3. Yolda rastgele düşünüyordu: Hilmi Beyin bağına gitmeli, fakat ya Şakir de orada ise...


4. Kaymakam korku ile iskemlesini çekti, fakat Yusuf birdenbire kolunu havaya kaldırdı, elinde tuttuğu meşin kamçıyı İzzet Beyin suratına yapıştırdı, ondan sonra bu kamçı müthiş bir çabuklukla inip kalkmaya ve masanın etrafındakilere rastgele vurmaya başladı.


5. Kocasının çok geniş olmayan, biraz çizgili alnı, hiç çukur yapmadan bu alınla birleşen burnu ve daima birbirine sımsıkı yapışmış duran dudakları Muazzezde korkuya benzer hisler uyandırıyor ve bunun için genç kadın çok kere hiç sebep yokken ağlayarak kocasına sarılıyor ve onun yüzünü rastgele ve çılgınca öpmeye başlıyordu.