Kelimeler: rahat

Rahat kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Şimdi daha rahat yutkunabiliyordu.


2. Ali, yerinde rahat oturamaz oldu.


3. İçeriz, Şakir Bey, sen rahat ol!..


4. Burada kocanın evinden daha çok rahat edersin!


5. Bana kalsa, kocacığımın evi olsaydı da daha az rahat olsaydı.


6. Kızcağızımı da namuslu bir esnafa verirsem içim büsbütün rahat eder.


7. Ne istersen yapayım, bu eve her gün sırtımla taş taşıyayım, fakat gönlüm rahat olsun.


8. Salâhattin Bey ikinci tası da yuvarladı; rahat bir tavırla arkasına yaslanarak Yusuf a sordu:


9. Sen de bilirsin, annem beni rahat bırakmayacak, hiç sevmediğim isanlara beni zorla götürecek, evi onlarla dolduracak.


10. Başını yukarı çevirdi ve bir kolunu yorganın üstüne atarak daha geniş, daha rahat nefeslerle uykusuna devam etti.


11. Bunun için, gönlünün rahat olmasını istersen, gördüğün fenalıkların bile bir hikmeti olduğunu düşün ve yeryüzünde olmayan iyilikleri oraya getirmek sevdasına kapılma...


12. Ancak bir iki dakika sonra kendini topladı ve yüzünde kendinden emin, rahat bir gülüşle yaylılardan birine giderek sahibinden arabayı birkaç saat için kiraladı.


13. Bunun için, ancak her şeyle alakalarını keserek kendi dünyalarına döndükleri zaman rahat ediyorlar, muhitle temasta bulunmaya mecbur olunca fena hissikablelvukuların altında ezilmeye başlayarak sıkılıyorlar ve kaçmak istiyorlardı.


14. En sonra, korkak ve suya sabuna dokunmayan zavallı birtakım çocuklar gelir ki, kimse bunlarla meşgul olmaya tenezzül etmez; herkes tarafından rahat bırakılırlar, Çünkü bunlar, feleğin sillesini yemiş, ya boğaz tokluğuna bir nalbant veya kahveci yanında çalışan ve böylece günün on sekiz saatini işbaşında geçiren fukaralar; yahut da yazın tarlada, kışın zeytinde çalışıp anasını beslemeye uğraşan yetimlerdir; herkes bunlara merhamet ve çekingenlikle bakar.