Kelimeler: kaim

Kaim kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ayinedir bu âlem, her şey hak ile kaim


2. Bazı yapraklan kopup fersudeleşen ve kaim siyah cildinden tamamen ayrılmış bulunan bu kitap, Serveti Fünun mecmuasının eski senelere ait bir koleksiyonuydu.