Kelimeler: daimi

Daimi kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yeni kaymakam ise daimi misafirler arasına girmişti.


2. Yüzüne çocukça ve daimi bir tebessüm ârız olmuştu.


3. Bu genç, uzun uzun düşündükten sonra, sübaplarda iltihaptan, daimi sükûnetten, tok kamına yatmamaktan filan bahsetti.


4. Babasının ölümünden birkaç gün sonra tekrar gidip gelmeye başladığı tozlu odanın kendisi için son ve daimi bir sığınak olduğuna inanmaktan onu alıkoyan, işte bu müphem ümitti.


5. Evde meram anlatmaya asla imkân olmayan, seviyesi, ahlak telakkisi, dünyayı: görüşü ve itiyatları büsbütün ayrı bir mahlukla daimi bir beraberlik insanı dış hayatta da bedbin yapar ve bütün insanlardan şüpheye düşürür.