Kelimeler: geceye

Geceye kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yusuf kendini de bu muazzam ve yekpare geceye yapışık sandı ve korkuyla ürperdi.


2. Bu sırada muhayyilesi onu başka bir geceye, şimdi kendisine asırlarca uzak gelen bir zamana götürdü.