Kelimeler: gecesi

Gecesi kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Geldiğinin ikinci gecesi Çınarlı Handaki odasında eşraftan birkaçıyla oturup kafayı çektiği kasabaya yayılınca, diğer tecrübeli memurlar:


2. Oldukça serin bir kış gecesi Salâhattin Bey, Ceza Reisi ve birkaç avukat, Hulusi Beyin evinde toplanmışlardı.