Kelimeler: gece

Gece kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yarabbi, o gece ile bu gece arasında ne müthiş fark vardı.


2. Vakit gece yarısına yaklaşmıştı.


3. O gece Kübra hasta mıydı?


4. Hatıraları Muazzeze doğru kayınca aklına başka bir gece, hiç de tatlı olmayan bir gece geldi.


5. Bu gece gene geç vakitlere kalırsa çıldınrdı.


6. Gece yarısından sonra geliyor, şafakla beraber gidiyordu.


7. Şakir kendisine o gece hakkında sorulan bütün suallere:


8. Reis Bey, bir kılıç keser misin sen bu gece!


9. Gündüzki boğucu sıcak kalmamakla beraber, gece fazla serinlik getirmiş değildi.


10. Gece yarısına doğru Şahinde yanı başındaki yatakta boğuk öksürükler duyarak uyandı:


11. Şerif Efendi, o gece düğün yerinde bulunanlardan üç beş kişiyi şahitlik etmeye kandırmıştı.


12. Hadiseler, gece vakti ve bir idare kandilinin ışığında konuşulduğu kadar ümitsiz ve korkunç değildi.


13. Gece yarısı, mışıl mışıl uyurken iki sinirli el ona sarılır ve hıçkıran bir göğse bastırırdı.


14. Gündüzün hükümet işleri, gece de rakı meclisleri, onun yüzünü çocukların, bazen haftalarca görmemelerine sebep oluyordu.


15. Yalnız gece, Kaymakamın evinde yatağa yatırıldığı zaman, kendini kaybetti ve iki gün ateşler içinde sayıkladı.


16. Yusuf yerinden kalkar gibi oldu, tekrar kendine hâkim olarak: Gece yarılarına kadar mı oturup hatır sordu?


17. Bu kızla anası, o gece ve ondan sonraki geceler Yusuf un başucundan ayrılmadılar ve Kaymakamm evinde kaldılar.


18. Böylece on, on beş gün kadar bir zaman geçti ve tam bu sıralarda Yusuf u bir gece eve getirdiler.


19. O gece takibe çıkıp muhtelif semtlere dağılan altı candarma, ilk iş olarak, kasabaya yarımşar, birer saatlik köylerde güzel bir akşam yemeği yediler.


20. Yusuf haftada, on beş günde bir, yorgun ve harap bir halde geliyor, bir gece kaldıktan sonra, sabah ezanıyla beraber tekrar yola düzülüyordu.