Kelimeler: gecesini

Gecesini kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Sonra vukuat gecesini hatırladı ve bütün kanlı teferruat zihninden bir an içinde geçti.


2. Ömrünün bu en güzel gecesini, ömrünün bu en korkunç gününün takip etmesi mi mukadderdi?


3. Hami Bey, vaka gecesini anlatmaya başlayarak o gece herkesin sarhoş ve neşeli bir halde havaya tabancalar sıktığını, bu serseri kurşunlardan ikisinin zavallı Aliyi yere sermiş bulunduğunu, ortada bir cinayet değil, bir kaza mevcut olduğunu söyledi.