Kelimeler: kabahat

Kabahat kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ama kabahat sende: Kocanı zapt etmesini bilememişsin...


2. Demin de söyledim, Muazzeze kabahat bulmam, ben onu bilirim.


3. Sonra dertlerine anasının ortak olmayışında da bütün kabahat onda mıydı?