Kelimeler: sabahta

Sabahta kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yusuf böyle bir sabahta atla kırları dolaşmanın asla bir felaket telakki edilemeyeceğini düşündü.