Kelimeler: kabahati

Kabahati kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ne olursa olsun, hiçbir şeyde Muazzezin kabahati yoktur.


2. On beş yaşındaki kızın ne kabahati olur ki?


3. Yusuf mükâlemenin çok sert bir üslupla devam ettiğini ve bunda biraz da kendi kabahati olduğunu düşünerek mülayim bir sesle ve yarı şaka:


4. Evet, Allah onları bir kere fıkara yaratmıştı, bunda kimsenin kabahati yoktu, fakat onlar böyle yaratılmışlar diye niçin tepelerine binmeli, onları adam yerine koymaktan niçin çekinmeliydi?