Kelimeler: beyin

Beyin kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Merhum Salâhattin Beyin damadıdır efendim!


2. Yusuf, İzzet Beyin kendisi hakkında:


3. Hilmi Beyin elleri süratle işlemeye başladı ve biraz sonra dokuzlu Salâhattin Beyin önüne düştü.


4. Bir gün Şakir Beyin odasına girdim.


5. Hilmi Beyin oğlu Şakir için istediler.


6. Hulusi Beyin gözleri Salâhattin Beye merhamet ve imkânsızlık içinde bakıyor ve Hilmi Beyin gözleriyle karşılaşmamaya gayret ediyordu.


7. Bunları da Şakir Beyin annesi bana verdi!


8. Salâhattin Beyin ise evin semtine uğradığı yoktu.


9. Ama Şakir Beyin halleri de dayanılır gibi değildi.


10. Bütün hadiseleri bilen Reis, Hami Beyin, muhakemenin tavanını gürleterek:


11. Hem sen o Şakir Beyin ne mal olduğunu bilmezsin.


12. Bu avukatlardan Hulusi Beyin Tavşanbayınnda büyük, güzel bir evi vardı.


13. Hulusi Beyin masasının ayakları tomalanmıştı ve yukardan aşağı doğru inceliyordu.


14. Hulusi Beyin tepesindeki büyücek levhada usta bir sülüs ile yazılmış:


15. Rabıtasız konuşuyor ve sözleriyle daha ziyade Salâhattin Beyin zihnini karıştırıyordu.


16. Yusuf, Hilmi Beyin bağına yaklaşınca çitin kenarına sinerek ilerlemeye başladı.


17. anlayacak halde olmadığı için Hulusi Beyin o sözlerini ancak şimdi hatırlıyordu.


18. Evvela Çınarlı Handa bir sofra kurdurmuşlar, sonra Hilmi Beyin evine gitmişler.


19. Hatta Hilmi Beyin oğluna karşı biraz da çekingence bir hali vardı.


20. Salâhattin Beyin bir iki günde üç yüz lirayı bulabilmesine imkân yoktu.