Kelimeler: beyden

Beyden kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hilmi Beyden çıkan para pek yabancı yere gitmedi ki!


2. Şahinde Salâhattin Beyden adamcağızın hiç aklına getirmediği bir şeyi, kendisine akran muamelesi etmesini istiyordu.


3. Yusuf bunu pek güzel hissediyor ve dayanılmaz bir tecessüsle, Hulusi Beyden asıl söylemeye hazırlandığı şeyi sormak istiyordu.


4. Biz Salâhattin Beyden evvel buna benzer kaymakamlar gördük, bu kasabada benden akıllısı yoktur diye dolaplar çevirmeye kalktılar da, defolup giderlerken halk arkalarından teneke çaldı.