Kelimeler: şakirle

Şakirle kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Fakat Şakirle bir odaya kapanarak yaptıkları uzun bir münakaşadan sonra razı oldu.


2. Evvela Şakirle Alinin dostluğundan, çocukluktan beri aynı mahallede beraber oynadıklarından tutturup, ortada düşmanlık doğuracak bir meselenin asla geçmediğini, hele birbirlerini öldürmeyi düşündürecek sebeplerin mevcudiyetini tasavvura bile imkân olmadığını söyledi.