Kelimeler: şehirle

Şehirle kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Fakat Yusuf, yanından uzaklaşan İhsanla birlikte, yalnız beş, on sene evveline ait çocukluk hatıralarının değil, bu şehirle olan bütün bağlarının da sürüklenip gittiğini zannetti.