Kelimeler: şakiri

Şakiri kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hacı Etem, dışarı çıkmayıp kapıda bekleyen ve lakayt gözlerini kendisine diken Şakiri göstererek:


2. Fakat ertesi gün Şakiri şuradan, buradan soruşturunca niçin evvela kendisinin eli ayağı bağlanmak istendiğini anladı.