Kelimeler: şakirin

Şakirin kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Reis, Aliyi Şakirin öldürdüğünü biliyordu.


2. Bildiğim, bu Şakirin bir it olduğudur.


3. Herkes Şakirin artık adamakıllı değiştiğini söylüyor.


4. Şakirin serseriliği, sarhoşluğu artık unutulmuş gibiydi.


5. Fakat bu kazayı Şakirin yaptığı muhakkak mı?


6. Şakirin kendisine benzeyenlerden ibaret bir partisi vardı.


7. Biz Şakirin elinde büyük, toplu bir tabanca gördük!


8. Bunlar hep Şakirin lehineydi veya öyle tertip edilmişti.


9. Maamafıh, belki de bu, Şakirin delice heveslerinden biridir.


10. Şakirin kim olduğunu belletmek o yabancının Yusuf una!


11. Bunları gören Şakirin niçin daha ileri gitmediğine hayret edebilirdi.


12. Bu sözleri Şakirin her zamanki sarhoşluk palavraları zannedenler yanıldılar.


13. Şakirin elinden alınan kocaman, toplu tabanca masanın üstünde uzanıyordu.


14. Hilmi Beyle Şakirin sen bugünlerde nasıl dokuz doğurduklarını bir bilsen!


15. Hacı Etem: Bu ne biçim laf, der gibi Şakirin yüzüne baktı:


16. Fakat Şakirin davasında zekasını pek fazla sarfa vesile olacak vaziyetler zuhur etmedi.


17. Şakirin avukatı Hami Bey oldukça zengin ve Hilmi Beyle de uzaktan akrabaydı.


18. Yalnız Şakirin ne mal olduğunu öğrenirse herhalde adını bile anmaz, değil mi?


19. Bu aralık Şakirin gözü birdenbire, kendisinden beş altı adım ötede oturan Aliye ilişti.


20. Fakat müstantik, Şakirin bu katilde alakasını tesbit edemedikten sonra, muhakemece yapılacak iş kalmamıştı.