Kelimeler: zamanki

Zamanki kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bugün nedense her zamanki gibi sessizce oturamayacaktı.


2. Bu sözleri Şakirin her zamanki sarhoşluk palavraları zannedenler yanıldılar.


3. Şakir her zamanki gibi sarhoştu ve Hacı Etemin koluna girmişti.


4. Koca Reis dediği, Ağır Ceza, o zamanki ismiyle Mahkemei Cinayet Reisiydi.


5. Yusuf un çehresi bu anda aynen o akşam kendisine anladım dediği zamanki ifadeyi almıştı.


6. Kübra ile anasının yatakları kenarda dürülü duruyor ve üzerlerini her zamanki gibi bir kilim örtüyordu.


7. Sabahleyin, aynı minderin bir köşesinde ve boynu ağrımış olarak uyanınca, içinde hâlâ uykuya daldığı zamanki tatlı hisler yaşıyordu.


8. Şahinde bu çocukta insanlık, his namına bir şey bulunmadığını, anası babası öldürüldüğü zamanki lakaytlığını ileri sürerek, söyler dururdu.


9. Yusuf bu anda karşısındakinin gözlerinde, ona ilk defa zeytinlikte rastladığı zamanki batıcı bakışları gördü ve kendini o zaman da olduğu gibi suçlu hissetti.