Kelimeler: zaman

Zaman kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Her zaman mı gidiyorlar?..


2. Ne zaman gelirsin, Yusuf?


3. Ne zaman vardı ki?


4. O zaman bahar vaktiydi.


5. O zaman Hulusi Bey:


6. Başka zaman olsa hiddetinden korkardı.


7. Geldiğim zaman odayı böyle bulmuştum.


8. Hatta o zaman lazımdır da.


9. O zaman Yusuf a dönüp:


10. Kendilerine lüzum olmadığı zaman yok oluyorlar ve arandıkları zaman, sanki havanın içinden, birdenbire beliriyorlardı.


11. Bu, uzun zaman dayanılır şeylerden değildi.


12. O zaman aklım başımdan gider oldu.


13. O zaman da Muazzezi uyurken seyretmişti.


14. O zaman hiçbir şey düzelmiş olmayacaktı.


15. O zaman Muazzez onun yanına sokularak:


16. Şahinde ancak o zaman biraz şaşırarak:


17. Vukuat olduğu zaman da burada miydin?


18. Bana her zaman nasihat verir, yol gösterirdi.


19. Buraya geldikleri zaman Yusuf on yaşlarında kadardı.


20. Evden ayrıldığı zaman hava açık ve soğuktu.