Kelimeler: varılıyordu

Varılıyordu kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu, gündüzkünden çok farklı bir hayattı ve buraya ancak biraz evvelki karanlığı aştıktan sonra varılıyordu.