Kelimeler: vardır

Vardır kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Pederin merhuma gıyabi hürmetlerim vardır.


2. Böyle zamanlarında insana insandan fayda vardır.


3. Bir de haylaz, kavgacı, insafsız kabadayılar vardır.


4. Bazı şeyler vardır, canımızı sıkar; Bu neden böyle?


5. Senin Şakirde ve Hilmi BeyTe aranda bir geçmiş vardır.


6. Sen hemen beş on kuruş tedarik edersin; elbet birkaç paranız vardır!


7. Bilhassa mahallenin kadınlarıyla ihtiyarlarının bunlara teveccühleri vardır ve analarıyla babalarının medarı iftiharı dırlar.


8. Bir şeydir başımıza gelmiş, kader böyleymiş deyip çekeceğiz, herhalde sonunda bir hayır vardır.


9. Bereket versin, Anadolunun bu yalnız kendisine mahsus dertleri yanında bunların gene yalnız kendisine mahsus çareleri vardır.


10. Gene pek az zaman içinde tesbit etti ki bu güzel kedinin çok sivri tırnakları, bu kuzunun sert boynuzlan vardır.