Kelimeler: uçup

Uçup kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bütün bunların cevabı kafasından uçup gitmişe benziyordu.


2. çelik bir duvarı yaladıktan sonra, uçup gittiklerini görüyordu.


3. Şimdi bu emniyetin birdenbire uçup gittiğini, önünde, ne olacağını bilmediği günlerin, bir uçurum gibi uzanıp esnediğini görüyor, teslimiyetle başını eğiyordu.