Kelimeler: durup

Durup kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bir yerde durup bağlayalım!


2. Durup dururken adamı döverler mi?..


3. Bir müddet odanın ortasında ayakta durup bekledi.


4. Bazen durup dururken koşup boynuma sarılıyor, yanaklarımı filan öpüyor.


5. Bir evden bir eve giren iki kadın durup ona baktılar.


6. Durup dururken ağladığı, sonra hafif bir tebessümün dudaklarına yayıldığı oluyordu.


7. Çayiçinden Bayram Yerine sapan yolun köşesine gelince durup birbirlerinin yüzüne baktılar ve ayrıldılar.


8. Konuşurken ara sıra durup bütün dişlerini gösterecek şekilde ağzını açarak sık sık nefes alıyordu.


9. Durup dururken, kavga, vukuat çıkarırlar, işleri güçleri ördek dövüştürmek, boncuk oynamak, yahut komşu bahçelerinden dut taşlamaktır.


10. Kapıda durup aptal gözlerle sokağa veya evin üst katma doğru bakıyor ve hiçbir şeye karar vermeyerek bekliyordu.


11. Yusuf rvvela içerleyecek oldu; fakat bunun herkes tarafından yapıldığını ve çok tabii bir şey olduğunu görünce kızmaktan vazgeçti, fakat hayreti hâlâ geçmemişti: Niçin durup dururken yalan söylemek ihtiyacını duyuyorlardı?


12. Herhangi bir mesele üzerinde durup düşünmeye alışmamış olan kafası, yükünü atmak için bir insana muhtaçtı ve Şahinde Salâhattin Beyi, farkında olmadan, yalnız bunun için herhangi bir şeyi düşünmeye mecbur kalmaktan kurtulmak için, bekliyordu.