Kelimeler: saçı

Saçı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bunun için bunlann herhangi bir talebini reddetmek akla gelmez ve 15-16 yaşındaki temiz, güzel kızcağızlar bu saçı kırarmaya başlamış, manen ve maddeten çürümüş, on parasız sefihlerin kucağına atılırdı.