Kelimeler: açtı

Açtı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Kadın yavaşça kapıyı açtı.


2. Bu esnada Muazzez gözlerini açtı.


3. Çarşafını eliyle iterek başını açtı.


4. Bereket versin Ali, biraz gözümü açtı.


5. Babasıyla annesinin yatak odasındaki duvar dolabını açtı.


6. Birkaç kere ağzını açtı, sonra tekrar sustu.


7. Gocuğunun önünü açtı, göğsünü rüzgâra vererek biraz serinledi.


8. Kapıyı Şahinde açtı ve damadına: Yine mi sen?


9. Yusuf birkaç saniye bekledikten sonra taşlık kapısını açtı.


10. Yanında ayakta duranlardan birine başıyla işaret etti, o eğilip yaralının göğsünü açtı.


11. İki kanatlı kapının yanındaki odayı açtı; çırayı götürüp ocağa koyduktan sonra dışarı fırladı.


12. Yusuf tekrar sormak ve ısrar etmek için ağzını açtı, sonra vazgeçerek arkasını döndü.


13. Bunu farkeden Muazzez bir adım geriledi; bir şey demek için ağzını açtı, fakat diyemedi.


14. Nihayet bir gün Salâhattin Bey, işi Yusufa açtı; bir akşam yemeğinden sonra onu bir kenara çekerek:


15. Şahinde söyleyecek söz bulamayarak başını çevirdi, anahtarı alıp kapıyı açtı ve içeri girince taşlığın bir kenarına çöküverdi.


16. Gitgide artan ve gitgide maddileşen bir bulantıyı geçirmek için Yusuf tekrar geriye, odaya döndü ve pencerelerden birini açtı.


17. Hasip Efendi yerinden kalkıp Yusuf un yanına gelerek masasının üstündeki kamış kalemi aldı, açtı, tırnağına bastırıp denedikten sonra:


18. Taşlıktaki yeşil sandığı açtı, buradan biraz ekmek ve tulum peyniri alacaktı, fakat kurumuş bir kabuktan başka bir şey bulamadı.


19. Fakat bunun üzerinde, güneşli bir havada bir su birikintisinde parlayan yağ lekelerine benzer, bin bir renkli halkalar vardı; hayretle gözlerini açtı ve renkli halkalar hemen kayboldu.