Kelimeler: idi

Idi kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu da karısı idi.


2. Çocuk ölenlerin oğlu idi.


3. Dinleyeceği şeyler belli idi.


4. Memur olduğunun haftası idi.


5. Nazillide reji memuru idi.


6. Artık hayatta tek başına idi.


7. Bu bir incir ağacı idi.


8. Kendi yüzü de sapsarı idi.


9. Ahalisinin çoğu doksan üç muhacirleri idi.


10. İşte şimdi bir iş sahibi idi.


11. Kafasından hatıralar birbirini kovalayarak geçmekte idi.


12. Odaya girdiğimde anam daha canlı idi.


13. Halbuki şimdi dinlediği şey büsbütün başka idi.


14. O anasının ve başkalarının bir oyuncağı idi.


15. Aşçılıkta en mahirleri Şube Reisimin oğlu Vasfı idi.


16. En gani gönüllüleri Hacı Rifatın İhsan isminde birisi idi.


17. Muazzezin vücudu bir çocuk kadar hafif ve ince idi.


18. Geldikleri yer, Kozak civarında, çamlar arasında bir Tahtacı köyü idi.


19. Hayvanların ayak sesleri bile bu devamlı nağmelerin içinde kaybolmakta idi.


20. Bu cuma gezintileri de mahalledeki çocukların pek mühim eğlencelerinden biri idi.