Kelimeler: idiler

Idiler kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bilhassa mektep arkadaşları müzevirliğinden şikâyetçi idiler.


2. Komşular da bu işte pek dikkatli idiler.


3. Mahallenin en kibar çocukları bile her akşam evin içecek suyunu buradan temin ile mükellef idiler.


4. İçlerinde bazı imtiyazlıları ve usluları vardı ki, babaları ile tekkeye girmeye, hatta bazen zikre katışmaya mezun idiler.


5. Ne çetin bir devirde yaşadıklarını anlamak için Edremitliler bu dakikayı beklememeli, şimdiden gözlerini açıp hükümetle el birliği etmeli idiler.