Kelimeler: dik

Dik kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yusuf Muazzezin yüzüne dik dik bakarak: Neden geldin diyorum, Muazzez, dedi.


2. Bu anda araba dik bir bayırı tırmandı.


3. Biraz dik bir sırtı tırmandılar, önlerine bir iniş geldi.


4. Kayalık ve dik tepede çıkan bir yabani incir ağacının dalları kulübenin damına sarkıyordu.


5. Bu mağrur ve dik kafalı oğlanın ekmeğini yemek ve onun emri altında olmak Şahindenin tahammül edemeyeceği şeylerdendi.