Kelimeler: halay

Halay kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu sırada davul zuma tekrar bir halay havası çaldı.


2. Çalgıcılar halay havası çalınca, kütüklerin üstünden hemen beş, on kişi kalkıyor, arka arkaya dizilerek ağır ve ölçülü adımlarla meydanda dolaşıp oynamaya ve ellerini başlarının üstünde birbirine yaklaştırıp tekrar yanlarına bırakmaya başlıyorlardı.