Kelimeler: hacet

Hacet kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Teşekkür ederim efendim, hacet yok!


2. Başka bir şey konuşmaya hacet kalmadığını, birbirlerini anladıklarını hissettiler.


3. Candarmaya hacet yoktu beyim, zati ben de size geliyordum!


4. O halde bunlarla zihin yormaya şimdi de hiç hacet yoktu.


5. Salâhattin Bey, böyle şeylere hacet kalmayacağını, hem artık ikide birde bu piliyi pırtıyı toplamak tehdidinden vazgeçmesini, eğer canı pek gitmek istiyorsa, işte kapının açık olduğunu, fakat Nazillide reji ambar memuru olan babasının kendisini dört gözle beklemediğini biraz sertçe bir lisanla ona izah ediverir ve bunun arkasından, yarım saatten fazla süren bir ağlama ve çırpınma nöbetini yatıştırmakla uğraşırdı.