Kelimeler: hacı

Hacı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hacı Etem yerinden kalktı.


2. Bütün parayı alan Hacı Etemdi.


3. Hacı Etem de karşısına geçti.


4. Hacı Etem, bunu bekliyormuş gibi hemen:


5. Hilmi Bey senedi Hacı Eteme verirken:


6. İşler hiç yolunda değil Hacı Etem!


7. Kapının önünde birbirlerinden ayrılırlarken Hacı Etem:


8. Sonra Hacı Etem demek Şakir demektir.


9. Yusuf derhal Hacı Etemin sesini tanıdı.


10. Hacı Etem ile Şakir birbirlerine göz kırptılar.


11. Hacı Etem kargaşalık sırasında birdenbire ortadan kayboluvermişti.


12. Hacı Etemin yüzü büsbütün içerlemiş bir ifade aldı:


13. Hacı Etem, söyle bakayım ne diye geldin buraya?


14. Hacı Rifatın İhsan bir haftadan beri düğün yapıyordu.


15. Sonra Çavuş gözlerini Hacı Eteme çevirerek: Ne var?


16. Dışarda, yağmur sularının altınsırtında gocuğu ile Hacı Etem göründü.


17. En gani gönüllüleri Hacı Rifatın İhsan isminde birisi idi.


18. Hacı Etemle beraber gelmesinde de muhakkak bir maksat gizliydi.


19. İçerde Hacı Etemle Çavuş yalnız kalınca bir müddet sustular.


20. Bak, Hacı Etem, bak: Yüreğin ezilmez mi senin bunları görünce?