Kelimeler: habersiz

Habersiz kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yukarı odaya serilen bir yatakta Muazzez her şeyden habersiz uyuyordu.


2. Halbuki o her şeyden habersiz, atını tımar ediyor, köylere gidiyor, ayrılırken de, alay eder gibi, karısının avama birkaç gümüş mecidiye sıkıştırarak: