Kelimeler: haberi

Haberi kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Onun daha haberi yok.


2. Artık Muazzezin haberi var, değil mi?


3. Muazzezin bu anlattıklarından haberi var mı?


4. Günahı boynuna, bir şeyden haberi var mıydı, bilmem?


5. Kübra hikâyesinden haberi olmayan Şahinde nin bunu öğrense bile fikrini ne dereceye kadar değiştireceği tayin edilemezdi.


6. Hiçbir şeyden haberi olmayan bu çocuğa gidip: Biz senin paranı aldık ama, kızı sana vermedik, onu da kendimize alıkoyduk!..


7. Bayramda Şakir le ikisi arasında cereyan eden hadiseyi de bir parça bildiği için, Yusuf un bu işten haberi olmasını şimdilik münasip bulmadı.


8. Sonra kocasının haberi olmadan yaptığı şeylerin hiç de fena bir şey olmadığına dair beslediği kuvvetli kanaat ve bunu kocasından saklaması sebebinin sırf onunla manasız münakaşalara meydan vermemek olduğu düşüncesi Muazzeze tam bir vicdan sükûnu veriyor ve onu kocasının karşısına, kendini daha çok güzelleştiren bir cesaret ve neşe ile çıkarıyordu.