Kelimeler: buluyordu

Buluyordu kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Kendisini mütemadiyen yabancı ve ayrı buluyordu.


2. Hem Alinin ölüsüne, hem Muazzeze karşı kendini müşkül vaziyette buluyordu.


3. Bir kere eski ve korkunç hatıraları kafasından atabilmiş değildi, ikincisi kendisini burada oldukça yabancı buluyordu.


4. Bu korkak, bu miskin bakkalın kendisi gibi bir fabrikatör oğluna, bir beye üstün tutulmasına aklı ermiyor ve bütün bunların mesuliyetini bu anda Alide buluyordu.