Kelimeler: buluyor

Buluyor kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Artık her şeyi tabii buluyor ve eskiden beri hep böyle imiş zannediyordu.


2. Düşündükçe şimdiye kadar aldığı tavırları manasız buluyor ve kendisini de, başkalarını da boş yere sıkıntıya soktuğunu zannediyordu.


3. Büyük annesinin ara sıra diğer ihtiyar kadınlarla beraber okuyup ağlaştığı Muhammediyeyi sıkıcı buluyor, Şube Reisinin oğlu Vasfıde pek bol bulunan, iki sütun üzerine basılmış, tercüme romanları da pek anlamıyordu.