Kelimeler: bulmuyordu

Bulmuyordu kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bütün bu sıkıntıları kendine layık bulmuyordu.


2. Buna mukabil Şakirin annesi son zamanlarda hiç gelmiyor, ihtimal ki Şahindelerin evinin son zamanlarda aldığı şöhreti şerefiyle mütenasip bulmuyordu.