Kelimeler: tutuyor

Tutuyor kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Lakin bir el onu olduğu yerde dimdik tutuyor, parıltısız gözlerle karısına baktırıyordu.


2. Maşallah elin kolun tutuyor, hem kendini, hem kızını Allahın izniyle namerde muhtaç etme!


3. Bazen yatakta doğruluyor, idare kandilini kenardan alarak kocasının sükûn içinde uyuyan yüzüne tutuyor ve avaz avaz bağırmak istiyordu: