Kelimeler: aklını

Aklını kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Kızım, aklını başına topla!


2. Sen yalnız aklını başına topla ve hiç itidalini kaybetme.