Kelimeler: akıllı

Akıllı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Kendini topla da akıllı uslu çalış.


2. Neyse, sen akıllı kızsın, bu kadar sabırsız olma!


3. Bunlar şehirdeki nüfuzlarının bir kısmını da, kendileri gibi iflas etmeyip akıllı davranarak mevkilerini sağlamlaştırmış akrabalara borçluydular.


4. Hiçbir iş tutmayan ve boşta gezen bu evlatlığa yüz suyu dökmektense, aslan gibi bir damat bulup köşeye kurulmak herhalde çok daha akıllı işiydi.