Kelimeler: ısrarla

Israrla kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ondan bu kadar ısrarla kaçmasında bile bir fevkaladelik vardı.


2. Muazzez bir müddet ısrarla reddettikten sonra bir gün bu beyaz ve yakıcı mayiden tattı.


3. Son vakalardan evvel, Şakir Beyin kendisini ısrarla istediği ve reddedileceğini aklına getirmediği sıralarda, bu evde yine böyle candan karşılanıyor, hanım tarafından öpülüp yanına oturtuluyor, her ziyaretten bir hediye ile ayrılıyordu.