Kelimeler: ısrar

Israr kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Avukat Hulusi Bey de eski itirazlarında o kadar ısrar etmiyor:


2. Yusuf tekrar sormak ve ısrar etmek için ağzını açtı, sonra vazgeçerek arkasını döndü.


3. Kaymakam çok ısrar ettiği halde, isminin İsmail olduğunu öğrendiği delikanlıya hangi köyden olduğunu söyletemedi.


4. Fakat Yusuf bir şey söylememekte ısrar ediyor ve kendisine çok sorulduğu zaman başını yorgun bir tavırla duvara doğru çeviriyordu.