Kelimeler: ıstırap

Istırap kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yüzünü birdenbire müthiş bir ıstırap ifadesi kapladı.


2. Ağlayamayacak kadar çok ıstırap çektiği, şiddetli bir buhran geçirmek üzere olduğu görülüyordu.


3. Birdenbire görülmemiş derecede inkişaf eden muhayyilesinin, önüne sıraladığı çeşit çeşit manzaralar, hayaller onu yatakta mütemadiyen kımıldamaya ve yüzünü ıstırap ile buruşturmaya sevkediyordu.