Kelimeler: üzerinden

Üzerinden kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu yol Burhaniye üzerinden Ayvalıka kadar gidiyordu.


2. Şahindenin gitgide bir yılan gibi parlamaya başlayan gözlerinin kamçısı hiç Yusuf un üzerinden eksilmeyecek miydi?


3. Kadın ocak kılıklı bir şeyin üzerinden bir yağ kandili alıp yakmaya uğraşırken, Yusufun gözleri karanlığa alıştı ve köşede bir yer yatağında yatan kızı gördü.