Kelimeler: üzerinde

Üzerinde kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hasırın üzerinde diz çöken İsmail doğruldu.


2. Burası Edremitle Akçay arasında, ova üzerinde bir köydü.


3. Mavi yüzlü yorganın üzerinde uzanan beyaz eh hareketsizdi.


4. Boynunu önüne uzatarak kaldırımların üzerinde tıkır tıkır yürümeye başladı.


5. Köyden tedarik edilen küçük bir atın üzerinde dimdik duruyordu.


6. Muazzezin saçları iki örgü halinde beyaz yastığın üzerinde uzanıyordu.


7. Yorganın üzerinde uzanan eliyle oynamakta olan Muazzeze dalgın dalgın bakıyordu.


8. Yusuf bu mesele üzerinde fazla konuşmaktan sıkılıyormuş gibi başını çevirdi.


9. Fakat bunun üzerinde düşünmekten korkarak, çabuk adımlarla derhal aşağı inmeye başladı.


10. Kaymakamın bu ziyareti Yusuf üzerinde hiç hoş olmayan bir tesir bırakmıştı.


11. Son zamanlarda kendi üzerinde düşüncelerini çoğaltmış ve gitgide bir çıkmaza saplanmıştı: Neydi?


12. Fakat bunlar onun üzerinde güzel bir sesin yapacağı tesirden başka bir intiba bırakmamışlardı.


13. Sakalları birkaç saat içinde uzamış, uzun parmaklı ellerinin üzerinde mor damarlar peyda olmuştu.


14. Biraz bekledikten ve Yusuf un yüzüne dikkatle baktıktan sonra, kelimelerin üzerinde durarak tekrar etti:


15. Dualar mırıldanarak kurulandılar ve odanın ortasına serdikleri eski seccadenin üzerinde yan yana namaza durdular.


16. Kenarlara dizilmiş olan ağaç kütüklerinin üzerinde kasabanın ileri gelen delikanlılarının hemen hepsi mevki almıştı.


17. Bu vakaların en mühimi ve Yusufun ilerdeki hayatı üzerinde de tesiri olan bir zeytin işçisi meselesiydi.


18. Müddeiumumi sağında ve biraz acemice ve korkak, atın üzerinde sallanıyor, bir türlü ateş almayan çakmağından sigarasını yakmaya uğraşıyordu.


19. Etekleri zeminin iri, siyah taşları üzerinde ileri geri birkaç hareket yaptıktan sonra, sıçramaya benzeyen küçük hamlelerle avluyu dolaşmaya başladı.


20. Geniş ve tozlu meydanın kenarlarına dikilen sırıkların üzerinde demir ızgaralar vardı ve bunların arasına sokulan çıralar, meydanı oldukça aydınlatıyordu.