Kelimeler: zararda

Zararda kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Asıl zararda olanlar Hilmi Bey ile Salâhattin Beydi.