Kelimeler: vakti

Vakti kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Pek hah vakti yerinde olmadığı halde, herkesten iyi giyinir, herkesten paralı gezerdi.


2. Hadiseler, gece vakti ve bir idare kandilinin ışığında konuşulduğu kadar ümitsiz ve korkunç değildi.