Kelimeler: takipten

Takipten kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bir gün yine takipten geliyorum, dedi, ama bu sefer pek bitkin, pek sarı idi.