Kelimeler: takipte

Takipte kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ama ben onun takipte filan olmadığını bilirdim.


2. Bazen bir hafta uğramaz, sorduğumda: Takipte idim!


3. Dinarlı Kara Mehmeti iki takipte yakalamış, yine salıvermişti.