Kelimeler: tahmin

Tahmin kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Üst tarafı için başka tedarikleri olacağını tahmin ediyorum.


2. Yusuf Kozak veya Pelitköy taraflarına yaklaştıklarını tahmin etti.


3. Eline geçirebildiği ve Şahindenin anlayacağını tahmin ettiği kitapları getirir, onun fikrini yükseltmek isterdi.


4. En uzak devrelerinden beri bir dakikası bile onsuz geçmeyen hayatının, Muazzez olmadan bir hikmeti bulunabileceğini tahmin etmiyordu.


5. Salâhattin Bey ve evdekiler bunu bildikleri ve Şahindenin de dönmek için acele etmeyeceğini tahmin ettikleri için bu Şimdi gelirim!


6. Böyle bir vaziyette Yusuf un Şahinde ile geçinip evde kalacağını tahmin etmiyor, ona şimdiden bu hususta vasiyette bulunmayı da istemiyordu.


7. Hulusi Beyin bu havadisten memnun olacağını tahmin etmişti, halbuki o sadece düşünceli düşünceli başını salladı, tıpkı Hasip ve Nuri Efendiler gibi: